Proje Destek Ofisi
Uluslararası Fonlar

HORIZON EUROPE 

KÜMELER

1. Sağlık

 • Yaşam boyu sağlık 
 • Bulaşıcı olmayan ve nadir hastalıklar 
 • Kişiselleştirilmiş ilaçlar da dahil olmak üzere sağlık ve bakım için araçlar, teknolojiler ve dijital çözümler 
 • Çevresel ve toplumsal sağlık etkenleri 
 • Bulaşıcı hastalıklar 
 • Sağlık sistemleri 

2. Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar 

 • Demokrasi ve yönetişim 
 • Toplumsal ve ekonomik dönüşüm 
 • Kültür, kültürel miras ve yaratıcılık 

3. Sivil Toplum için Sivil Güvenlik 

 • Felaketlere karşı dayanıklı toplumlar 
 • Korunma ve güvenlik 
 • Siber güvenlik 

4. Dijital, Endüstri ve Uzay 

 • Üretim teknolojileri 
 • Gelişmiş malzemeler 
 • Yeni nesil internet 
 • Dairesel endüstriler 
 • Uzay ve yerküre gözlemi 
 • Yeni gelişen etkin teknolojiler 
 • Anahtar dijital teknolojiler ve kuantum teknolojileri 
 • Yapay zeka ve robot bilim 
 • İleri bilgisayarcılık ve büyük veri 
 • Düşük karbon ve temiz endüstri 

5. İklim, Enerji ve Hareketlilik

 • İklim bilimi ve çözümler 
 • Enerji sistemleri 
 • Topluluklar ve kentler 
 • Ulaşımda endüstriyel rekabet edebilirlik 
 • Akıllı dolaşım
 • Enerji arzı 
 • Enerji dönüşümünde binalar ve endüstriyel tesisler 
 • Temiz, güvenli ve erişilebilir ulaşım ve dolaşım 
 • Enerji depolama

6. Gıda, Biyo-Ekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre 

 • Çevresel gözlem 
 • Tarım, ormancılık ve kırsal alanlar 
 • Dairesel sistemler
 • Gıda sistemleri
 • Biyo-çeşitlilik ve doğal kaynaklar
 • Denizler, okyanuslar ve iç sular 
 • AB biyo-ekonomisinde biyo-tabanlı yenilikçilik sistemleri 

MİSYONLAR

Misyonlar, disiplinler arası aksiyonları içeren hedefler ortaya koymaktadır. 

 1. Sağlıklı Okyanuslar, Denizler, Kıyılar ve İç sular
 2. İklim Zararsız ve Akıllı Şehirler
 3. İklim Değişikliğine Uyumlanma ve Toplumsal Dönüşüm
 4. Kanser
 5. Toprak Sağlığı ve Gıda

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)
Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre bilim insanı desteği sağlamaktadır. ERC Bilim Konseyi’nde bulunan bilim insanları tarafından kararlar alınmakta, değerlendirmeler de yine alanında söz sahibi bilim insanları tarafından yapılmaktadır. ERC, bir ev sahibi kuruluş altında çalışacak bir araştırmacıyı ve araştırmacının ekibini desteklemektedir. Bu bakımdan diğer Ufuk2020 programlarından farklılık göstermektedir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi)

ERC Starting Grants
Doktora derecesini çağrının açıldığı yıldan 2-7 yıl önce alan ve belirli bir araştırma olgunluğuna erişen genç araştırmacılar Başlangıç Desteği’nden yararlanabilmektedir. Doktora tez danışmanından bağımsız olarak birden fazla önemli makale yayınlamak veya birden fazla önemli makalede ana yazar olmak araştırma olgunluğu kriterleri arasındadır. Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 1.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/starting)

ERC Consolidator Grants 
Doktora derecesini çağrının açıldığı yıldan 7 - 12 yıl önce alan genç araştırmacılar Başlangıç Desteği’nden belirli bir araştırma olgunluğuna erişen ve bunu kanıtlayabilen araştırmacılar yararlanabilmektedir. Doktora tez danışmanından bağımsız olarak önemli bir makale yayınlanması veya önemli bir makalede ana yazar olmak bu kanıtlara örnek olabilir. Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/consolidator)

ERC Advanced Grants 
Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalar yapmış, bir araştırma ekibine sahip ve bilim dünyasında lider pozisyonda olan bilim insanları başvuru yapabilmektedir. Projelerin süresi maksimum 5 yıl olup, proje başına öngörülen bütçe 2.5 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/advanced)

ERC Synergy Grants 
En az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek tamamlayıcı vasıflarını ortaya çıkarması; aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabileceği önemli bir buluşa imza atması beklenmektedir. Rekabet düzeyi yüksek çağrıda sadece seçkin başvurular kabul edilmektedir. Projelerin süresi maksimum 6 yıl olup, bütçe 10 Milyon Avro’ya kadar çıkmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/erc-synergy-grant)

ERC Proof of Concept 
ERC tarafından daha önce desteklenen baş araştırmacıların aldıkları fonlara ek olarak verilen ve projelerin ticari/sosyo-ekonomik potansiyelini gösterebilecek, projenin ticarileşmesine katkıda bulunacak ilave çalışmalar için verilmektedir. Projelerin süresi maksimum 18 ay olup, proje başına öngörülen bütçe 150 Bin Avro'ya kadar çıkmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/proof-of-concept)

Future and Emerging Technologies (FET)
Yüksek risk içeren, uzun soluklu, çok disiplinli ve çok ortaklı araştırma faaliyetlerini desteklemekte; radikal teknolojik değişiklikler gerçekleştirebilecek yeni fikirlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Özellikle disiplinlerarası araştırmaları önceleyerek yeni bilim dallarının ortaya çıkarılmasını teşvik etmektedir. Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Research Council–ERC) tamamlayıcısı durumundadır. Bununla beraber, ERC alanında araştırmacılar bireysel olarak desteklenirken FET alanında çok ortaklı çalışmalar desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/yeni-ve-gelisen-teknolojiler)

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS

Doctoral Networks
Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar için burs/destek sağlamaktadır. Proje ortağı kuruluşlar, desteklenen ITN projeleri kapsamında yenilikçi konularda araştırma yapılmasını teşvik etmek amacıyla araştırma pozisyonları açarak kariyerlerinin başındaki araştırmacılara (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) eğitim vermeyi amaçlar. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn)

Postdoctoral Fellowships
Doktora derecesine ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için burs/destek sağlamakta; böylelikle tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerini hedeflemektedir. Bu kapsamda, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetlerini sürdüren ve ülkemize dönmeyi planlayan veya henüz dönmüş araştırmacılar desteklenmektedir.

Avrupa İçi Dolaşım (European Fellowships - Standart Panel): Araştırmacıların Avrupa içerisinde dolaşımını teşvik etmek amacıyla kurgulanmış, 12-24 ay süreli bireysel araştırma projeleridir. Kariyere Geri Dönüş Paneli, Ülkesine Geri Dönüş Paneli ve Akademik Olmayan Kuruluşlara Başvuru Paneli olmak üzere üç özel panel bulunmaktadır.

Avrupa Dışına Giden Araştırmacı (Global Fellowships Panel): Avrupa ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite/akademik kuruluş ya da araştırma faaliyeti yürüten akademik olmayan bir kuruluşa (sanayi kuruluşu, STK gibi) araştırma amaçlı dolaşım sağlamak üzere kurgulanmış bir programdır. Bu kapsamda Türkiye’den bir araştırmacı Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile gidebilir; ancak bu süre sonunda mutlaka 12 ay Türkiye'deki (ya da Avrupa'daki) bir kuruluşa geri dönmeli ve 12 süresince projesini burada devam ettirmelidir. Toplam destek süresi 36 aya kadar çıkabilmektedir. 
Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if)

Staff Exchange (RISE)
Her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. Bu kapsamda konsorsiyumlar oluşturularak Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında araştırmacı, teknik ve idarî personel değişimi gerçekleştirilmesi amaçlanmakta; böylelikle sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferi hedeflenmektedir. Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere kurumuna geri dönüşü gereklidir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise)

COFUND
Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla sunulan burs imkânları genişletilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/cofund)

MSCA and Citizens
MSCA programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. Özellikle gençler arasında, araştırma kariyerlerine ilgiyi teşvik etmek için Avrupa çapında düzenlenen bu etkinlik boyunca kamuya açık ve halka yönelik olarak faaliyetler düzenlenir. Bu faaliyetler uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/night

SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION (WIDESPREAD) 

Teaming for Excellent Research and Innovation

Twinning

ERA Chairs

COST Action
COST, araştırma desteği yerine sadece uluslararası ağ desteği vermektedir. Uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan milletlerarası bir kuruluştur. 

Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler, Gıda ve Tarım, Ormanlar Ürünleri ve Hizmetleri, Malzemeler Fizik ve Nanobilimler, Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler, Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ulaştırma ve Şehir Gelişimi, Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık, Alanlararası Çalışmala alanlarında faaliyet gösteren bilim insanları desteklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/avrupa-aglari/cost)

ERASMUS+ 

Key Action 2 (KA2) - Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 
Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında girişimler geliştirmeyi ve diğer ilgili alanlarda faaliyet gösteren farklı türden kurum/kuruluşlar arasında deneyim ve teknik uzmanlık (know-how) paylaşımını ve yeniliği teşvik eden projeler desteklenmektedir. 

Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amaçlanmakta, bu anlamda yenilikçi çıktılar üreten ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler desteklenmektedir.

Key Action 3 - (KA3) Ana Eylem 3 – Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları
18-30 yaş arası gençler ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişileri bir araya getiren, çok sayıda gencin katılımına fırsat sağlayan büyük toplantı ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilebildiği gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik eden projeler desteklenmektedir. 
 
Bilgi Ortaklıkları 
Yükseköğretim ve işdünyası ihtiyaçlarına cevap verebilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetlerin desteklendiği yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen sonuç odaklı projeler desteklenmektedir.

Sektörel Beceri Ortaklıkları
Belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.

Jean Monnet
Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları aşağıda verilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (//ua.gov.tr/ana-sayfa)

HORIZON 2020

SOCIETAL CHALLENGES
1. Health, demografic change and wellbeing

Yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki multidisipliner bilimsel araştırmalar ile teşhis ve tedavi sürecini iyileştiren, yaşlanan nüfuslar için BIT tabanlı teknolojik çözümler geliştirerek daha iyi sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak, uzun vadede aktif ve sağlıklı yaşlanmayı konu alan projeler desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/saglik)

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
Dayanıklı ve kaynak-verimli değer zincirlerinin oluşturulması, kırsal bölgelerde inovasyonun teşvik edilmesi ve istihdam alanı oluşturulması, sürdürülebilir ürün ve süreçler için biyolojik temelli yenilikler ile deniz ve okyanusların potansiyelini ortaya çıkaran, denizcilik araştırmalarını konu alan çevresel etkisi ve girdi oranı azaltılmış, daha fazla gıda ve diğer biyolojik ürünler üretebilen sistem ve süreçlerin geliştirilmesi amaçlayan projeler desteklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/gida-tarim-denizcilik-biyoteknoloji)

3. Secure, clean and efficient energy
Ağırlıklı olarak fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele edilmesine amacıyla güvenilir, düşük mâliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemleri konularındaki projeler desteklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/enerji)

4. Smart, green and integrated transport
Bu alanın amacı fosil yakıtlara olan bağımlılık, trafik sıkışıklığı, erişilebilirlikte yaşanan güçlükler gibi ulaşım alanında yaşanan problemlere çevresel, akıllı ve temiz yenilikçi sürdürülebilir çözümler üretecek ulaşım sistemlerinin bulunmasını desteklemektir.  

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/ulasim)

5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kaynak ve su verimliliğini sağlamak, iklim değişikliğine uyumlu ve dayanıklı bir ekonomi ve toplum yaratmak, doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak ile ham maddelerin sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler üreten projeler desteklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/cevre-ve-ham-maddeler)

6. Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies
Avrupa’nın daha iyi kavranması yoluyla kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı ve küresel değişimlere ayak uydurabilecek toplum anlayışını desteklemek, bu alanine temel amacını oluşturmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/sosyal-ve-beseri-bilimler)

7. Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens
Terörizm, doğal afeti organize suç, dijital suçlar gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğini sağlayacak teknolojiler geliştirmek, mevcut teknolojilerin entegre edecek çözümler bulan projeler teşvik edilmektedir. 

Daha fazla bilgi için: Ufuk 2020 (https://h2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/guvenli-toplumlar)