Proje Destek Ofisi
DIGITAL EUROPE

Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır. Program’ın ulusal eş koordinasyonu ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

DAP'a ve açılan çağrılara ilişkin detaylı bilgilere internet sayfasından ulaşılabilir.

Programın Amaçları

  • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
  • AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin dijital dönüşümden yararlanmasını sağlamak,
  • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
  • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
  • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda beş özel hedef belirlenmiştir:

  • Özel Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing)
  • Özel Hedef 2: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
  • Özel Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust)
  • Özel Hedef 4: İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills)
  • Özel Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

 

T.C Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı için tıklayınız.

Dijital Avrupa 2023-2024 Çalışma Programı

Dijital Avrupa Soru ve Cevaplar