Proje Destek Ofisi
Misyon ve Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi, Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek; akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak ve artırmak üzere kurulmuştur. Ofisimiz, akademik çalışmalarda yeni teknolojilerin keşfedilmesinin ve kullanılmasının teşvik edilmesi amacına yönelik olarak çalışmaktadır. Böylelikle araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin yanı sıra, Türkiye Araştırma Alanı’na (TARAL) da katkı sunarak topluma katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

NASIL DESTEK SAĞLIYORUZ?

Proje Destek Ofisi, araştırmacılarımızın proje fikirlerini doğru fon kaynağına yönlendirmeyi ve fonlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ufuk Avrupa, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Marie Skłodowska-Curie Eylemleri, WIDESPREAD (Teaming, Twinning, ERA Chairs and COST Eylemleri), Erasmus+, Ufuk 2020, TÜBİTAK (ARDEB, BİDEB ve TEYDEB), Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) gibi programlar kapsamında şunlar yapılmaktadır:

-    Fon programları ile ilgili bilgi günleri/etkinlikler düzenlemek
-    Program çağrıların yayınlanmasını/duyurulmasını sağlamak 
-    Araştırmacılarımızın proje fikirleriyle uyumlu fon programlarına yönlendirilmesi konusunda destek vermek
-    Proje yazım aşamasında “network” oluşturulması konusunda yönlendirmede bulunmak
-    Proje yazımında mükemmeliyet, uygulama ve etki alanları arasındaki uyumun öne çıkarılması için yardımcı olmak
-    Proje başvuruları sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili teknik bilgilendirme sağlamak
-    Proje başvurularının sisteme girilmesi sırasında gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak destek olmak 
-    Gerekli durumlarda TÜBİTAK ve Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile iletişime geçerek doğru yönlendirmelerde bulunmak

Ufuk Avrupa Programı çağrılarının, alanda çalışma yapan araştırmacılarla birebir iletişime geçilerek aktarılması hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak, öncelikle çağrı metni incelenerek anahtar kelimeler tespit edilmektedir. Elde edilen anahtar kelimeler Web of Science (https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search) platformunda “DOCUMENTS” sekmesi altında aranmakta; arama sonuçları “Refine results” sekmesi üzerinden “HACETTEPE” için daraltılmaktadır. Arama sonuçlarına göre ilgili alanda bilimsel çalışma yapan Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları çağrı ile ilgili doğrudan bilgilendirilmekte; proje yazma hazırlığına başlayanlar desteklenmektedir.