Proje Destek Ofisi
Biz Kimiz

Evren Erik


Lisans derecesini Başkent Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. 2006 yılında çalışmaya başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde birçok birimde idari görevlerde bulunmuştur. Çalışmaları süresince Erasmus+ projeleri konusunda uzmanlık kazanmıştır. Erasmus+ Personel Hareketliliği ile anlaşmalı üniversiteleri ziyaret ederek üniversite tanıtımına katkı sağlamış ve iş modeli geliştirme konusunda deneyim edinmiştir. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü’nde çalıştığı süre içerisinde E+ personel hareketliliğini yürütmüş ve Erasmus bütçesinin yönetilmesine katkı sağlamıştır. 2009-2014 yılları arasında European Association for International Education Conference (EAIE) katılarak üniversitenin uluslararası platfomda temsil etmiş; eğitim ağı ve işbirliğinin oluşması için faaliyetlerde bulunmuştur.Ulusal Ajans ve bazı özel kuruluşlardan Proje Döngüsü eğitimleri almıştır.  Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı” kapsamında fizibilite raporu hazırlama konusunda ve Erasmus+ “Yükseköğrenim Alanında Stratejik Ortaklık Projesi” kapsamında birçok kişiye destek vermiş, proje danışmanı ve proje asistanı olarak çalışmıştır. 

Üniversitede Erasmus+ Programı proje desteklerine katılmak isteyenleri teşvik etmek ve bilgilendirmek, proje fikirleri üretmek, proje dosyalarının hazırlanması ile başvuru öncesinde ve esnasında destek vermek, projelerle ilgili düzenli bilgi akışını sağlamak ve mali destek programları ile ilgili araştırma yürüterek bilgilendirmelerde bulunmak görevlerini yürütmektedir. 

Melisa Akyön

Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden almıştır. 2005 yılında çalışmaya başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde birçok birimde idari görevde bulunmuştur. Çalışmalar süresinde Erasmus+ projelerinde uzmanlık kazanmıştır. 2006-2017 yılları arasında Avrupa Birliği Koordinatörlüğünde görev almış, Öğrenim hareketliliğini yürütmüş 2014-2017 yılları arasında koordinatör yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Görevde bulunduğu süre içerisinde Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Avrupa Birliği Uzmanlığı almıştır.  2006-2017 yılları arasında arasında European Association for International Education Conference (EAIE), NAFSA: Association of Interantaional Educators, Erasmus Congress and Exhibition (ERACON), Asia- Pacific Association for International Education (APAIE) katılarak Hacettepe Üniversitesi uluslararası platformlarda uluslararası iş birliği faaliyetleri için Hacettepe Üniversitesini uluslararası platformlarda temsil etmiş, sunumlar gerçekleştirmiştir. Ulusal Ajans Dış Uzmanı olarak görev yapmış yine Ulusal Ajans, KOSGEB ve bazı özel kuruluşlardan Proje Döngüsü eğitimleri almıştır. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde proje yazımı desteği vermiştir. 2017-2023 yılları arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Biriminde görev yapmıştır.


Üniversitede Erasmus+ Programı proje desteklerine katılmak isteyenleri teşvik etmek ve bilgilendirmek, proje fikirleri üretmek, proje dosyalarının hazırlanması ile başvuru öncesinde ve esnasında destek vermek, projelerle ilgili düzenli bilgi akışını sağlamak ve mali destek programları ile ilgili araştırma yürüterek bilgilendirmelerde bulunmak görevlerini yürütmektedir. 

 

Öğr. Gör. Dr. Özgün Sarımehmet Duman


Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü alanında lisans derecesi, York Üniversitesi’nden Karşılaştırmalı Siyaset alanında yüksek lisans derecesi ve Ankara Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Jean Monnet Programı bursiyeri olarak Sheffield Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sonrasında Singapur Milli Üniversitesi (NUS), London School of Economics and Political Science (LSE) ve Doğu Londra Üniversitesi (UEL) bünyesinde uluslararası siyasal iktisat ve Avrupa siyasal iktisadı alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Bireysel akademik çalışmalarına paralel olarak çeşitli kurumlarda uluslararası projelerde görev almıştır. Bu çerçevede Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde FP6 kapsamında “Turkish Mobility Network” (TR-MoNET) projesinde ve Singapur Milli Üniversitesi’nde FP7 kapsamında “Shaping a Common Future for Europe and Asia: Sharing Policy Innovation and Best Practices in Addressing Common Challenges” projesinde araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca Jean Monnet Programı kapsamında “The Effect of the EU Membership Process of Turkey on Labour Market Reforms” başlıklı bir araştırma yürütmüştür. Yükseköğretim alanında çeşitli eğitim ve çalıştaylara katılmış; bireysel ödül ve teşviklerden yararlanmıştır.

2019 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi bünyesinde yer almaktadır. Üniversite’nin proje altyapısının güçlendirilmesi, araştırmacılar ile fon kaynakları arasındaki bilgi akışının hızlandırılması ve proje destek mekanizmalarının kurumsallaştırılması konularında sorumluluk almaktadır.