Proje Destek Ofisi
TÜBİTAK FONLARI
  • Araştırma Destek Programları -ARDEB 

TÜBİTAK bünyesinde yer alan ARDEB'in ana amacı, ülkemizdeki bilim insanlarının bilimsel araştırmalarını yapmalarına yardımcı olmak, bilimsel bilgi birikimini artırmak, yenilikçi fikirler geliştirmelerine imkân sağlamak ve böylece bilimsel kalkınmayı desteklemektir. ARDEB Destek Programları sunumu için tıklayınız.

ARDEB'de Çağrılı, Dönemsel ve Sürekli Başvuruya açık programlar vardır.

ARDEB Programları için ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK sayfasından ulaşabilirsiniz.

Çağrılı Destek Programları Dönemli (Mart/ Eylül) Destek Programı  Sürekli Başvuruya Açık Programlar
1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme
 Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı 
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Program
1002 - Hızlı Destek Programı 
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı    1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 
1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı   3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi
 Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı 
1007 - Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı    3501 - Kariyer Geliştirme Programı 

 

  • Bilim İnsanı Destekleme Programı- BİDEB

Programın amacı araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak için lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim bursları ile doktora sonrası araştırma burslar sağlamaktır. Ulusal ve uluslararası araştırmacı hareketliliği ve tersine beyin göçünü teşvik etmek için doktora sonrası yurt içi ve yurt dışı araştırma bursları, yurda dönüş bursu ve konuk bilim insanı desteği ile bilimsel etkinlik düzenlemek için destek sağlamaktadır.

BİDEB Programları için ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

  • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları – TEYDEB

Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

TEYDEB Programları için ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK sayfasından ulaşabilirsiniz.

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Programı
1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 Üniversite - Sanayi İbirliği Destek Programı
1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 TÜBİTAK Öncelikli alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG)
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
1612 BİGG - 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı
1607 BİGG+ KOBİ Mentor Arayüzü
1613 Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı
1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG Yatırım)
1831 Yeşil inovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı
1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı
1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)