Proje Destek Ofisi
Ulusal Fonlar

TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI (ARDEB) FONLARI (PDF KİTAPÇIK)

1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje yürütücüsü, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve deneyime sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacılardır. Projelerin süresi en fazla 36 aydır.  Program kapsamında desteklenecek projelere verilebilecek destek miktarının üst limiti her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru dönemleri çağrı programına göre belirlenmektedir.

1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan özgün araştırma projeleri desteklemektir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır. Üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır. 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Üst limit 360.000 TL’dir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınmaktadır.

1002 Hızlı Destek Programı
Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleri desteklenmektir. Proje yürütücülerinin üniversitelerde, araştırma hastanelerinde veya araştırma enstitülerinde kadrolu olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır. Süresi 12 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Proje destek üst limiti 30.000 TL’dir. Yılın her zamanı başvuru yapılabilir.

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Öncelikli alanlarda, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır. Küçük ölçekli projelere 24 aya kadar, orta ve büyük ölçekli projelere 36 aya kadar destek verilmektedir. 500.000 TL’ye kadar küçük ölçekli projeler, 1.000.000 TL’ye kadar orta ölçekli projeler ve 2.500.000 TL’ye kadar büyük ölçekli projeler desteklenmektedir. Başvuru dönemleri çağrı programına göre belirlenmektedir.

1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulmasını hedeflemektedir. YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) olarak başvuru yapabilir. En fazla 12 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti 100.000 TL’dir. Başvuru dönemleri çağrı programına göre belirlenmektedir. 

1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme projeleri desteklenmektir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır. Süresi 18 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Proje destek üst limiti 200.000 TL’dir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınmaktadır.

1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya sa sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklenmektir. Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları doğrudan TÜBİTAK’a yapılır. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine (yayın, proje, rapor, vb.) sahip olmalıdır. Projeler 48 aya kadar desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir. Başvuru dönemleri çağrı programına göre belirlenmektedir.

3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan araştırmacıların sunacakları AR-Ge projeleri desteklenmektir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı üniversite personeliyse, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır. Süresi 24 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Proje destek üst limiti 60.000 TL’dir. Yılın her zamanı başvuru yapılabilir.

3501 Kariyer Geliştirme Programı
Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının bilimsel çalışmaları desteklenmektir. Proje yürütücüsü, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) sahip olmalıdır. Doçent ve üstü akademik ünvana sahip olmamalıdır. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunulmalıdır. Süresi 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Proje destek üst limiti 225.000 TL’dir. Yılın her zamanı başvuru yapılabilir.

TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMLARI (BİDEB) FONLARI

Doktora Sırası/Sonrası Destek Programları

Bilimsel Etkinlik Destek Programları

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI (TEYDEB) FONLARI (PDF KİTAPÇIK)

ANKARA KALKINMA AJANSI

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI