Proje Destek Ofisi
Hakkında

AMACIMIZ

Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi, Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek; akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak ve artırmak üzere kurulmuştur. Ofisimiz, akademik çalışmalarda yeni teknolojilerin keşfedilmesinin ve kullanılmasının teşvik edilmesi amacına yönelik olarak çalışmaktadır. Böylelikle araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin yanı sıra, Türkiye Araştırma Alanı’na (TARAL) da katkı sunarak topluma katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

NASIL DESTEK SAĞLIYORUZ?

Proje Destek Ofisi, araştırmacılarımızın proje fikirlerini doğru fon kaynağına yönlendirmeyi ve fonlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ufuk Avrupa, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Marie Skłodowska-Curie Eylemleri, WIDESPREAD (Teaming, Twinning, ERA Chairs and COST Eylemleri), Erasmus+, Ufuk 2020, TÜBİTAK (ARDEB, BİDEB ve TEYDEB), Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) gibi programlar kapsamında şunlar yapılmaktadır:

-    Fon programları ile ilgili bilgi günleri/etkinlikler düzenlemek
-    Program çağrıların yayınlanmasını/duyurulmasını sağlamak 
-    Araştırmacılarımızın proje fikirleriyle uyumlu fon programlarına yönlendirilmesi konusunda destek vermek
-    Proje yazım aşamasında “network” oluşturulması konusunda yönlendirmede bulunmak
-    Proje yazımında mükemmeliyet, uygulama ve etki alanları arasındaki uyumun öne çıkarılması için yardımcı olmak
-    Proje başvuruları sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili teknik bilgilendirme sağlamak
-    Proje başvurularının sisteme girilmesi sırasında gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak destek olmak 
-    Gerekli durumlarda TÜBİTAK ve Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile iletişime geçerek doğru yönlendirmelerde bulunmak

Ufuk Avrupa Programı çağrılarının, alanda çalışma yapan araştırmacılarla birebir iletişime geçilerek aktarılması hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak, öncelikle çağrı metni incelenerek anahtar kelimeler tespit edilmektedir. Elde edilen anahtar kelimeler Web of Science (https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search) platformunda “DOCUMENTS” sekmesi altında aranmakta; arama sonuçları “Refine results” sekmesi üzerinden “HACETTEPE” için daraltılmaktadır. Arama sonuçlarına göre ilgili alanda bilimsel çalışma yapan Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları çağrı ile ilgili doğrudan bilgilendirilmekte; proje yazma hazırlığına başlayanlar desteklenmektedir.

BİZ KİMİZ?

Öğr. Gör. Dr. Özgün Sarımehmet Duman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü alanında lisans derecesi, York Üniversitesi’nden Karşılaştırmalı Siyaset alanında yüksek lisans derecesi ve Ankara Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Jean Monnet Programı bursiyeri olarak Sheffield Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sonrasında Singapur Milli Üniversitesi (NUS), London School of Economics and Political Science (LSE) ve Doğu Londra Üniversitesi (UEL) bünyesinde uluslararası siyasal iktisat ve Avrupa siyasal iktisadı alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Bireysel akademik çalışmalarına paralel olarak çeşitli kurumlarda uluslararası projelerde görev almıştır. Bu çerçevede Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde FP6 kapsamında “Turkish Mobility Network” (TR-MoNET) projesinde ve Singapur Milli Üniversitesi’nde FP7 kapsamında “Shaping a Common Future for Europe and Asia: Sharing Policy Innovation and Best Practices in Addressing Common Challenges” projesinde araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca Jean Monnet Programı kapsamında “The Effect of the EU Membership Process of Turkey on Labour Market Reforms” başlıklı bir araştırma yürütmüştür. Yükseköğretim alanında çeşitli eğitim ve çalıştaylara katılmış; bireysel ödül ve teşviklerden yararlanmıştır.

2019 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Proje Destek Ofisi bünyesinde yer almaktadır. Üniversite’nin proje altyapısının güçlendirilmesi, araştırmacılar ile fon kaynakları arasındaki bilgi akışının hızlandırılması ve proje destek mekanizmalarının kurumsallaştırılması konularında sorumluluk almaktadır.

Evren Erik
Lisans derecesini Başkent Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. 2006 yılında çalışmaya başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde birçok birimde idari görevlerde bulunmuştur. Çalışmaları süresince Erasmus+ projeleri konusunda uzmanlık kazanmıştır. 2009-2014 yılları arasında European Association for International Education Conference (EAIE) katılarak üniversitenin uluslararası platfomda temsil etmiş; eğitim ağı ve işbirliğinin oluşması için faaliyetlerde bulunmuştur. Erasmus+ Personel Hareketliliği ile anlaşmalı üniversiteleri ziyaret ederek üniversite tanıtımına katkı sağlamış ve iş modeli geliştirme konusunda deneyim edinmiştir. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü’nde çalıştığı süre içerisinde E+ personel hareketliliğini yürütmüş ve Erasmus bütçesinin yönetilmesine katkı sağlamıştır. Ulusal Ajans ve bazı özel kuruluşlardan Proje Döngüsü eğitimleri almıştır.  Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı” kapsamında fizibilite raporu hazırlama konusunda ve Erasmus+ “Yükseköğrenim Alanında Stratejik Ortaklık Projesi” kapsamında birçok kişiye destek vermiş, proje danışmanı ve proje asistanı olarak çalışmıştır. 

Üniversitede Erasmus+ Programı proje desteklerine katılmak isteyenleri teşvik etmek ve bilgilendirmek, proje fikirleri üretmek, proje dosyalarının hazırlanması ile başvuru öncesinde ve esnasında destek vermek, projelerle ilgili düzenli bilgi akışını sağlamak ve mali destek programları ile ilgili araştırma yürüterek bilgilendirmelerde bulunmak görevlerini yürütmektedir.