Proje Destek Ofisi
ERASMUS+

Avrupa Birliği Erasmus Programları kapsamında (hareketlilik projeleri hariç) 2019 ve 2020 yıllarında 41 proje başvurusundan 17’si fonlanmış, üniversitemizin aldığı fon miktarı 634.305 € olmuştur. 2021-2027 döneminde 113 ulusal proje başvurusundan 16 proje, 15 merkezi proje başvurusundan 3 proje fonlanmıştır. Toplam 801.442 € üniversitemize fon kazandırılmıştır.

 

 

 
Başvuru
Alanı
Başvuru
Yılı
Başvuru
Durumu
Başvuran Kurum Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Adı

             Sözleşme No                        

KA203 2019 Yürütücü H.Ü Tıp Fakültesi
Üroloji
Emre Huri School of Modern Technology: European Technology-Based
Curriculum in Urology
2020-1-TR01-KA203-093898
KA203 2019 Yürütücü H.Ü Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğ.
Ahmet İlhan Şen Developing an Out-of-School Learning Cirriculum for
Teacher Education Programs
2019-1-TR01-KA203-074692
KA203 2019 Ortak University of Zagreb Fen Fakültesi
Topoloji A.B.D.
Selma Özçağ Teaching mathematics in STEM context for STEM students 2019-1-HR01-KA203-060804
KA201 2019 Ortak MEB Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Gen.Müd.
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık
Ayşen Özkan Designing Future Innovative Learning Spaces 2019-1-TR01-KA201-076567
KA201 2019 Ortak Veksttorget AS
Norveç
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Dan.
Arif Özer Familiy Involvement in Children's early education and care 2019-1-NO01-KA201-060249
KA202 2019 Yürütücü - Hacettepe Ankara Sanayi Odası
1. OSB Meslek Yüksekokulu
Şener Karabulut Giving A Voice to Deaf People in Mental Sector 2019-1-TR01-KA202-076675
KA226 2020 Yürütücü Eğitim Fakültesi  İngiliz Dili Eğt. Ufuk Balaman Digitizing pedagogical task design for
interactional competence
2020-1-TR01-KA226-HE-098066
KA226 2020 Ortak Ankara Sanayi Odası 1. OSB M.Y.O Musa Bilgin Digital Training in VET 2020-1-TR01-KA226-VET-098323
KA202 2020 Ortak Ankara Sanayi Odası  1. OSB M.Y.O  Murat KADEMLİ  Innovative and smart maintenance in solar
energy systems
2020-1-TR01-KA202-093257
KA203 2020 Ortak Iscte – Instituto Universitário
de Lisboa
 Sosyal Hizmet Böl. Reyhan Atasü
Topçuoğlu
Innovation in Humanitarian Response 2020-1-PT01-KA203-078796
KA201 2020 Ortak Gazi Üniversitesi Okul öncesi eğ Arif Yılmaz Right Decisions for Effective Education-Strenghten
Education for All Children! (DECIDE RIGHT)
2020-1-TR01-KA201-094196
KA201 2020 Ortak Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi Sosyal Hizmet Böl. Yasemin Özkan Her Çocuk Özeldir 2020-1-TR01-KA201-092993
KA203 2020 Ortak Gazi Üniversitesi Aile SağlığıA.B.D Hilal Özcebe Development and Integration of Health Literacy
Education with Innovative Methods in Medical Curricula Across Europe”
2020-1-TR01-KA203-094329
KA202 2020 Yürütücü - FTR İrem Düzgün  Mental well-being and health training for carers of
people with disabilities and elderly people
2020-1-TR01-KA202-092581
KA201 2020 Ortak Kaposvar University BÖTE Selay Arkün Kocadere  STEAM-BOX: Courses, Tools, Resources for Teachers 2020-1- HU01-KA201-078743
KA201 2020 Ortak UC Limburg  BÖTE Selay Arkün Kocadere  GATE: On the Way to Gamify Your Teaching 2020-1-BE02-KA201-074681
KA202 2020 Ortak Arkas Bilim ve Sanat
Merkezi
BÖTE Hatice Çıralı Sarıca Emotions and robotics: A study across different cultures,
educational systems and populations
2020-1-TR01-KA201-094326
KA220 2021 Yürütücü -  1. OSB M.Y.O Şener Karabulut Machinery Safety In VET 2021-1-TR01-KA220-VET-000028057
KA220/ SCH 2021 Ortak  Fransa BÖTE Selay Arkün Kocadere Peace education as a tool for effective conflict management in secondary schools 2021-1-FR01-KA220-SCH-000023638
KA220/ ADU 2021 Ortak  UC Limburg BÖTE Selay Arkün Kocadere E-skills for e-citizens: Effective access to e-Services 2021-1-BE02-KA220-ADU-000033454
KA220/HED 2021 Ortak  Politecnico Porto BÖTE Selay Arkün Kocadere MATH-Digger: MATHematics digital escape rooms 2021-1-PT01-KA220-HED-000032234
EACEA-38-2019-1 28-Feb-21 Ortak PADAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG Eğitim Fak. Gültekin Çakmakcı  Perspectives for Lifelong STEM Teaching - Career Guidance, Collaborative Practice and Competence Development 626139
EAC-A02-2019-SPO 01-Jan-21 Ortak USMA PADOVA ASD Spor Bil. Fak. Ali Haydar Demirler
Pınar Avşar
RIGHTS Respect Is the Goal, Hate speech Threatens Sport integrity        622308
KA220-SCH - 2022 Ortak MEB BÖTE Arif Altun Okul Gelişimi için Etkili Dijital Okul Öz Değerlendirmesi
(Digital Effective School Self-Assessment for Sustainable School Improvement) 
2022-1-TR01-KA220-SCH-000087735
KA220-HED - 2022 Ortak University of
Zagreb Unizg
  Selma Özçağ Girls go STEM 2022-1-HR01-KA220-HED-000085120
KA220-HED - 2022 Ortak EDC Paris
Business Shool
  Selay Arkün Kocadere Gameup: Promoting entrepreneurial mindset in European universities 2022-1-FR01-KA220-HED-000085573
KA220-YOU 2022 Yürütücü - Tıp Fakültesi
Üroloji
İlkan Tatar
(sonradan maille haber verdi)
European Youth 3D Anatomical Modeling Platform 2021-2-TR01-KA220-YOU-000050468
KA220-VET 2022 Yürütücü - Eğitim Fak.
Eğitim Bilimleri Böl.
Şefika Şule Erçetin Sürdürülebilir Yaşam Sürdürülebilir Mesleki Eğitim
(Sustainable Life Sustainable Vocational Education)
2022-1-TR01-KA220-VET-000089679
ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA 01-Jun-22 Ortak PADAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG Eğitim Fak. Gültekin Çakmakcı  ICSE Academy - European collaboration and mobility in professional development of pre- and in-service STEM teachers (acronym:proSTEM) 101052670
ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA 03-Jun-22 Ortak NORGES IDRETTSHOGSKOLE Spor Bil. Fak. Deniz Hünük Developing physical education teacher academy to strengthen the quality and attractiveness of the physical education teaching profession for positive youth health outcomes (PhysEd-Academy) 101056095
KA220-SCH 2023 Ortak Erzincan Binali Yıldırım STL İpek Derman Would you mind-set? 2023-1-TR01-KA220-SCH-000155031
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH 01-Jul-23 Ortak LULEA TEKNISKA UNIVERSITET Spor Bil. Fak. Özgür Yaşar Akyar Green Gaming - developing soft and digital skills through game-based approach to address 21st century challenges 101111953
KA220-VET 2023 Ortak TUSAŞ-Turkish Aerospace Industries TAI ASO 1. OSB MYO. Şener Karabulut Hybrid training practices in technical drawing teaching