Proje Destek Ofisi
Erasmus+ Programı Avrupa Politika Denemeleri (European Policy Experimentations) Çağrısı

Avrupa Politika Denemeleri (European Policy Experimentations) Çağrısı, Erasmus+ Programı Merkezi Projeler kapsamında “KA3 Politika Geliştirme ve İşbirliğine Destek (Support to policy development and cooperation)” başlığı altında yer almaktadır.

Çağrının amacı a) eğitim-öğretim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla yaygınlaştırma potansiyeline sahip yenilikçi politika yaklaşımlarının geliştirilmesi, b)teorik varsayımların gerçek hayatta test edilmesi, ümit verici önlemler uygulanması veya büyüme potansiyeline sahip ölçeklendirmelerin değerlendirilmesidir. Bu amaçlardan birine ulaşmak için oluşturulacak projelerde oluşturulacak politikanın güvenilir kanıta dayanması istenmektedir.

 Bu neden kamu ve/veya özel kuruluşların liderliğinde, araştırmacıları, uygulayıcıları ve ortakları politika yapıcılara ulaşma kapasitesiyle birleştiren, iyi tanımlanmış ve tutarlı bir politika perspektifine yerleştirilmesi gerekmektedir.

 Toplam bütçesi 47 milyon Avro’dur. Son başvuru tarihi 4 Haziran 2024 saat 17:00’ye (Brüksel saati) kadardır. Başvuru dokümanı ekte yer almaktadır.

Çağrı, belirli hedefleri ve öncelikleri olan 6 başlık ve 13 öncelikten oluşmaktadır:

 Konu 1: Dijital Eğitim (Çağrı kodu- ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-DIGITAL)

Öncelik 1: BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) ile ilgili eğitim ve mesleklerde cinsiyet dengesini artırmayı amaçlayan bir eğitim çerçevesi ve politika müdahalesi oluşturma

Öncelik 2: Dijital sağlık konusunda işe yarayan yöntemleri uygulamaya koyma

Öncelik 3: İlk ve orta öğretimde veri okuryazarlığı stratejileri

 Konu 2: Mesleki eğitim (Çağrı kodu- ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-VET)

Öncelik 4: Yeşil Teknolojilerde (GreenTech) Kadınlar

Öncelik 5: Çırakların hareketliliği için yapıları ve ağları destekleme

 Konu 3: Yetişkin Eğitimi (Çağrı kodu- ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-ADULT)

Öncelik 6: Çalışanlara yeni beceriler kazandırmak için güçleri birleştirme

Öncelik 7: Beceriler Anlaşmasını destekleme

 Konu 4: Okul Eğitimi (Çağrı kodu- ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-SCHOOL)

Öncelik 8: Okul başarısına giden yollar

Öncelik 9: Sürdürülebilirlik yetkinlikleri oluşturma

Öncelik 10: Öğretmenlerin hareketliliğini geliştirmeye yönelik yapıları ve mekanizmaları destekleme

 Konu 5 – Mikro Yeterlilikler (Çağrı kodu- ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-MICRO-CRED)

Öncelik 11: Mikro Yeterlilikler Ekosistemleri

Öncelik 12: Dijital ve Yeşil Dönüşümler için Mikro Yeterlilikler

Konu 6 – Yükseköğretim (Çağrı kodu- ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-HIGHER-EDU)

Öncelik 13: Avrupa Üniversiteleri İttifaklarına ulusal/bölgesel destek

 Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Politika Denemeleri bilgilendirme sunumu 

Çağrı dokümanı 

Çağrı başvuru linki:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&status=31094501,31094502&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43353764&callIdentifier=ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP